152793770
Om oss

Vår historie


Vi har siden 2012 drevet selskapslokaler og pub virksomhet. Vi har også arrangert konserter og større fester. Vi har vært litt rolige siden vi fikk inn nytt bryggeri i 2016,

før dette kalte vi oss Saloon 7null4. Etter vi fikk inn større bryggeri og dannet ett AS,

er pub og selskapslokaler tatt over av Bryggeri 7null4 AS, dermed byttet vi fra saloon 7null4 til 7null4 Bryggeripub.

7null4 kommer av det gamle meierinummeret (704) på gården.  


Nå har vi planer om å satse mere på arrangementer og festligheter igjen.

Ettersom vi nå har fått etablert oss i markedet og funnet rytmen i øl-produksjonen.

Vi kommer til å ha åpen pub fast hver første fredag i måneden. 


Når vi får ordnet ferdig med utvidelse av lokaler, kommer vi til å kjøre i gang med konserter/fester som tidligere.
Vi har alle rettigheter, så det er dermed ikke tillat med medbrakt drikke hos oss ved hverken åpne fester eller lukkede selskaper.


Nå tilbake med planer om flere arrangementer, følg med!Vi skal bli flinkere med oppdateringer av hjemesiden vår.

Kontakt oss

Ta kontakt om det er noe du lurer på, om du ønsker å booke lokaler eller arrangementer.

amund@7null4.no